07-12-07

MIJN ARTIKEL OVER MIJN WEBLOG IS VANDAAG VERSCHENEN IN DE GUIDESTAR

Artikel : Cosmology De kosmos heeft de mens al altijd gefascineerd. Hij heeft erover nagedacht hoe alles kon ontstaan en blijven bestaan; hoe alles mogelijk was… Veelal kwamen daar fantastische religieuze verhalen uit.Ik schrijf hier mijn persoonlijke mening… Ik ben niet religieus maar heb alle respect voor mensen die hun geloof belijden. Op mijn weblog kan iedereen terecht… Religieus of wetenschappelijk gericht… Ik maak geen onderscheid… Ieder mens heeft recht op zijn waarheid. Volgens mij kan er niet niks zijn…. Dat is er ook nooit geweest… Een compleet vacuüm zonder iets bestaat niet... en heeft nooit bestaan. Een compleet niks zal ook in de toekomst nooit bestaan. Naar mijn mening is er toevallig op de plaats waar we nu vertoeven 13,5 miljard jaar geleden een explosie geweest van oerkrachten… Noem het zoals je wil; een oeratoom; een singulariteit; de big bang…Naast ons heelal bestaan er nog vele universa die niet levensvatbaar zijn…. Sommige universums zijn er zelfs niet in geslaagd sterren en sterrenstelsels te baren… Andere universums kennen misschien een wezen net als de mens… Contact zullen we nooit hebben… De afstanden zijn onoverbrugbaar ! Hoeveel universa er zijn is moeilijk te schatten… Maar het zullen er miljarden zijn… Sommige zullen zo groot zijn dat ons heelal er als een atoompje uitziet… Andere universums zijn dan kleiner dan een proton of neutron… Ik heb een weblog gestart om iedereen aan het woord te laten… Ik wil van jullie allemaal jullie verhaal horen… Het meest interessante verhaal aller tijden… Hoe is alles ontstaan ? Waar komen we vandaan ? Waar gaan we naar toe ? Mijn weblog is te vinden op het internet onder http://cosmology.skynetblogs.be Kom het a.u.b. eens bezoeken en laat je mening achter… Ik contacteer je zeker… Ik wil mensen leren kennen. Ik wil hun beeld van het ontstaan van alles leren kennen… Hartelijk dank aan Patrick Jaecques en zijn prachtig magazine de Guidestar - een unicum in de astronomie – om mijn artikel te publiceren. Mijn zoon is goed vertrouwd met internet… Als het lukt met mijn blog zal hij een forum over cosmology maken waar we allemaal in vrede en respect voor eenieders mening onze verhalen kunnen neerpennen. Van harte bedankt aan jullie lezers van dit artikel…’t Is toch interessant hé… Het heelal… We zijn allemaal sterrenstof… Bron : Paul Soenen.

Commentaren

TOF ARTIKEL REAGEER OP DIT ARTIKEL ..HET LOONT TOCH DE MOEITE...REACTIE VERZEKERD

Gepost door: Laurens Soenen | 08-12-07

Onze zoektocht naar het totaal beeldje Ik deel grotendeels dezelfde visie als deze van Paul Soenen. Ik beschouw ze als een soort van eenvoudige evidentie.
Een eindig “Universum” is uitgesloten indien men louter op wetenschappelijk vlak blijft. Want dan komt onmiddellijk de vraag, “wat is er buiten dat universum?”. We staan daarmee dus nergens tenzij op het punt waar onze redenering begint.
Het "Universum" kan niet anders dan oneindig zijn in grote en tijd. Er bestaat dus in dit “Universum” geen tijd en geen ruimte of afstand. Een oneindige leegte kan het onmogelijk zijn want dan zou er niets zijn. Het enige wat volgens mij dit oneindig “Universum” sinds altijd bevat is oneindig veel energie. Deze energie bestaat waarschijnlijk onder de vorm van spanning.
Onder bepaalde omstandigheden "singularities genoemd" zouden er bepaalde hoeveelheden energie (er blijft daarna nog altijd oneindig veel energie over in het “Universum”) een wijziging van vorm ondergaan. Deze wijziging van vorm kan zich onder diverse vormen manifesteren. Zo bv onder de vorm van materie, antimaterie of andere gedaanten of zaken welke ons totaal onbekend zijn.
Deze wijziging van vorm heeft via de oerknal ons heelal van materie tot stand gebracht. Dit zou evengoed antimaterie of andere onbekende vormen kunnen geweest zijn. Men kan ervan uitgaan dat dergelijke wijziging van vorm of “singularities” onder het begrip eeuwigheid en oneindigheid geen unieke gebeurtenis is. Ze komen dus ook een oneindig aantal keren voor onder een oneindig aantal vormen.
Bij een dergelijke wijziging van vorm ontstaat een tijd-ruimte (ons heelal bv.) Uit deze tijd-ruimte kan niets ontsnappen. Ieder tijd-ruimte gebied ondergaat wel de invloed van het oneindige energieveld waarin het baadt en van de eventuele nabijheid van andere tijd-ruimtege gebieden.
Dit laatste zou bv kunnen verklaren waarom ons heelal steeds sneller uitdijt. De uiterste grenzen van ons heelal zouden bv. een grotere aantrekkingskracht kunnen ondergaan dan de zwaartekracht van ons eigen heelal. Die aantrekkingskracht zou bv kunnen veroorzaakt worden door een ander tijd-ruimtegebied welke eventueel uit antimaterie zou kunnen bestaan. Elke tijd-ruimte kan dus geheel of gedeeltelijk opgaan in een ander tijd-ruimte of terug omgezet worden naar zuivere energie.
Deze voorstelling heeft het voordeel dat ze eenvoudig is en dat alles tot enkele algemene begrippen kan herleidt worden. Het maakt dus ook duidelijk waarom ons helaal het enige is dat wij ooit direct gaan kunnen waarnemen.
Joel Vierstraete
joel@joevier.be

Gepost door: Joel Vierstraete | 14-10-09

Van energie tot intellect… Van energie tot intellect…

In ons heelal (tijdruimte gebied) is alle energie omgezet in materie. Indien we in ons heelal over bruikbare energie wensen te beschikken zijn we genoodzaakt de materie terug om te zetten in energie. Wij (mensen) zijn nog altijd op zoek naar een doeltreffende interface tussen materie en direct bruikbare energie. Men kan dit zoeken beschouwen als een stuntelegge tocht naar een onduidelijk omschreven doel. Dit zoeken zal naar mijn bescheiden mening op termijn uiteindelijk en onvermijdelijk zal leiden tot succes.
De materie zelf (de natuur) heeft al via het uittesten van alle mogelijke combinaties een interface gevonden namelijk het leven. De mogelijkheid van de natuur in ons tijdruimte gebied is beperkt tot het combineren van alle mogelijke scheikundige componenten welke voorhanden zijn. Deze ontelbare scheikundige combinaties welke de natuur heeft uitgeprobeerd heeft uiteindelijk geleidt tot een organische combinatie die zichzelf kon voorplanten namelijk een levend organisme. Dit organisme heeft uiteindelijk geleidt tot het voortbrengen van een intellect. Intellect is volgens mij opnieuw een zuivere vorm van energie De natuur heeft dus via haar (beperkte) mogelijkheden een interface gevonden.
De mens kan uiteindelijk meer dan de natuur. De mens kan bepaalde zaken maken welke de natuur niet kan. De natuur is beperkt tot het combineren van alle mogelijke chemische bestanddelen, de mens kan alle mogelijke zaken fabriceren. Dit lijkt een utopie maar geef de mens de tijd en nog een scherper intellect en ik ben ervan overtuigd dat het hem zal lukken, indien hij intussen zichzelf niet vernietigd heeft of vernietigd zal worden door de natuur.
Het ligt dus voor de hand dat de allerhoogste prioriteit van de mens er thans uit bestaat om die doeltreffende interface tussen materie en bruikbare energie te vinden. Daarna zal er een nieuw tijdperk aanbreken, een totaal nieuwe stap vooruit voor de mensheid en de maatschappij.
Joel Vierstraete
joel@joevier.be

Gepost door: Joel Vierstraete | 15-10-09

De commentaren zijn gesloten.