22-04-10

IceCube is één van de experimenten die zoekt onder andere naar neutrinosignalen van donkere materiedeeltjes in het heelal.

Het heelal bevat volgens de huidige inzichten van het wetenschappelijk onderzoek zo'n 4 procent gewone materie, daarnaast ongeveer 26 procent donkere materie, de overige 70 proageztextmedcent zou staan voor donkere energie. Eén van de projecten om de ware aard van de donkere materie te achterhalen is IceCube. Het IceCube project wordt uitgevoerd door een internatio¬naal consortium van 30 universiteiten uit de USA, Europa, Japan en Nieuw-Zeeland. IceCube is de grootste neutrinodetector ter wereld en bevindt zich nabij de Amundsen Scott Zuid poolbasis. De detector bestaat uit een rooster van 4800 lichtgevoelige sensoren die gespreid zijn over een volume van een kubieke kilometer en begraven zitten in het ijs op 1450 tot 2450 meter diepte. De missie van IceCube is de observatie van neutrino's uit de ruimte, afkomstig van actieve sterrenstelsels, Gamma Ray Bursts, donkere materie, supernovae, en dergelijke meer.

De commentaren zijn gesloten.